Luister naar de diensten

Volgende dienst

27-01 10:00 Morgensterkerk
ds M. Visser

Hartelijk welkom! Lees meer
 • 03-02 10:00 Morgensterkerk Ds M. Visser
 • 10-02 10:00 Morgensterkerk Pastor F. van der Louw
 • 17-02 10:00 Dorpskerk Ds M. Visser
Alle diensten

Wat is de Bijbel voor een boek?

‘Ruik eens aan je Bijbel.’

Toen ik theologie studeerde, liep ik college bij de man met de mooiste naam ter wereld, Ben Hemelsoet. Op een dag opende hij hiermee de les. Wij, ernstige studenten, keken elkaar aan, eh… Hij drong aan, wij verlegen een beetje snuffelen aan onze NBGtjes… ‘En?’ Stilte. ‘Weet je wat je ruikt? Brand! Brandlucht. Want dat is de Bijbel: ternauwernood aan de catastrofe...

Lees verder

Aankomend programma

Activiteiten binnen de gemeente

27-01 19:00 Dorpskerk
Bijbelgesprekken met Heemskerkers

Een nieuwe serie Bijbelgesprekken met Heemskerkers: Marco Visser gaat in gesprek met Heemskerkers die een bepaalde rol spelen in onze kleine samenleving: wat zijn hun drijfveren, hoe kijken zij naar de tijd waarin wij leven? En daarbij: wat kan de waarde zijn van oude verhalen? Een gesprek over oude bronnen en nieuwe tijden.

Op 27 januari is mevrouw Tiny Meijer-Wentink te gast: geboren en getogen Heemskerkse,...

Lees meer
 • 01-02 00:00 Film: het havenpastoraat
 • 14-02 20:00 Morgensterkerk Bijbelse Theologie voor geïnteresseerden
 • 03-03 19:00 Dorpskerk Bijbelgesprekken met Heemskerkers
Programma

22-01 10:00 Vrijburcht
Ontmoetingsochtend

Op 22 januari is er bij de ontmoetingsochtend een presentatie van de schilder Marius van Dokkum. Een hedendaagse schilder, die steeds meer bekendheid geniet. Hij weet op een ontroerende, grappige en originele manier diverse personen en situaties op het doek weer te geven. In Harderwijk is zelfs al een museum met zijn werk...

Lees meer
 • Zo 27 Jan 10.00 uur Vredevorstkerk Theater: Waarde van een Talent
 • Do 31 Jan 13.45 uur Morgensterkerk Bijbelkring
 • Wo 13 Feb 15.30 uur Morgensterkerk Meelezen op Woensdag
Activiteiten

Wij zijn een protestantse gemeente met een open houding, gericht op de oecumene. De Bijbel is voor ons de inspiratiebron. De verhalen inspireren ons om open in de wereld te staan. Iedereen is altijd welkom, uit welke kerkelijke of onkerkelijke achtergrond dan ook, gelovig of ongelovig. In de diensten, bij de andere activiteiten en de gesprekken die wij hebben: de deur staat open.

Lees meer
Welkom! Op onze website
 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief