Luister naar de diensten

Diensten

 1. 25-02 10:00 MK ds M. Visser m.m.v. Recreation
 2. 04-03 10:00 MK ds M. Visser
 3. 11-03 10:00 MK ds M. Visser
 4. 14-03 19:30 DK Biddag, ds M. Visser
 5. 18-03 10:00 MK pastor F. van der Louw

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Collecten

Collecten

Diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH): NL03RABO0326295682

Mochten onderstaande collecten u erg aanspreken en u wilt iets extra’s doen. Dan kunt u ook overmaken naar hier genoemd bankrekeningnummer, wilt dan wel het doel vermelden.

 

Hieronder geven wij aan waarvoor in december 2017 wordt gecollecteerd.

 

4 februari 2018

Een collecte:     Kerk in actie: Werelddiaconaat*

Deurcollecte:    Instandhouding Eredienst

 

* Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamenlijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt  kind slaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere wereld diaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

 

11 februari 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:  Missionair werk*

 

*Help de nieuwe kerk in Nieuw- Vennep

CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zij n belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten komen. Steun met uw collecte deze en andere pioniersplekken.  

 

18 februari 2018

1e collecte:       Kerk in actie: 40dagentijdcollecte (Noodhulp)*

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Instandhouding Eredienst

 

* Met je kinderen op de vlucht

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zij n ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zij n ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zij n moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities )  ondersteunt gevluchte moeders daarbij . Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bij voeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Collecteer mee voor deze levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese vluchtelingenkampen.

 

25 februari 2018

1e collecte:       Kerk in actie: 40dagentijdcollecte Binnenlandsdiaconaat *

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Jeugd

 

*Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zij n extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij  helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wij ze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij  kunnen leven.

 

 

Collectebonnen

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jikke Pols (tel. 234833) en Jan de Haan (tel. 231797).

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief