Luister naar de diensten

Diensten

 1. 23-09 10:00 MK ds M. Visser
 2. 30-09 10:00 MK ds M. Visser m.m.v. Con Amore
 3. 07-10 10:00 MK ds M. Visser m.m.v. Recreation
 4. 14-10 10:00 MK ds L. Rasser (Amsterdam)
 5. 21-10 10:00 DK ds M. Visser

Kerkradio

U bent hier: Home - Voor de ander - Collecten

Collecten

Diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk (PGH): NL03RABO0326295682

Mochten onderstaande collecten u aanspreken en u wilt iets extra’s doen, dan kunt u ook overmaken naar hier genoemd bankrekeningnummer. Wilt u dan het doel vermelden.

 

Hieronder geven wij aan waarvoor komende periode wordt gecollecteerd.

 

26 augustus 2018

1e collecte:       Noodfonds Heemskerk*

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte: Jeugd

 

*Er zijn nog steeds mensen in de samenleving die door verschillende omstandigheden in moeilijke financiële situaties terechtkomen. Vanuit deze constatering is op 29-12-1998 het Noodfonds Heemskerk opgericht, dat tot doel heeft mensen financieel te ondersteunen. Het Noodfonds is een initiatief vanuit de Raad van Kerken Heemskerk. Als doelstelling geldt het verlenen van directe hulp voor situaties waarin men voor onverwachte uitgaven komt te staan. Deze uitgaven kunnen zodanig van aard zijn, dat men tijdelijk niet in staat is het financiële probleem zelf op te lossen.

 

2 september 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Protestantse Kerk: Missionair werk & Kerkgroei*

 

*Help het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum

Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven. Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden, bij voorbeeld via stiltewandelingen.

 

9 september 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Jeugdwerk Protestantse Kerk*

 

*Jeugdwerkmateriaal

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zij n honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.

 

16 september 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Vredeswerk*

 

* Werken aan vrede is urgenter dan ooit.

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit.

In de Vredesweek vragen ‘Kerk in Actie’ en ‘PAX’ daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

 

23 september 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Moldavië*

 

* Moldavië

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt deze kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Wij vragen u deze collecte van harte steunen!

 

30 september 2018

1e collecte:       Diaconie

2e collecte:       Kerk

Deurcollecte:    Dovenpastoraat*

 

* Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.

 

 

Collectebonnen

Collectebonnen worden uitgegeven in vellen met 20 bonnen van 60 cent, dus 12 euro per vel. Deze zijn verkrijgbaar bij Hans Vos (tel. 231484), Jikke Pols (tel. 234833) en Jan de Haan (tel. 231797).

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief