Luister naar de diensten

Diensten

 1. 29-04 10:00 DK ds O. Sondorp
 2. 06-05 10:00 DK ds M. Visser
 3. 10-05 10:00 DK Hemelvaart, pastor F. van der Louw
 4. 13-05 10:00 DK pastor F. van der Louw
 5. 20-05 10:00 MK Pinksteren, ds M. Visser m.m.v. Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Kerkradio

U bent hier: Home - Onze kerk - Nieuws - Financien

   Financiën

ANBI-status

De Protestantse Gemeente Heemskerk en de Diaconie zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan kerk of diaconie van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl.

Als u de ANBI-status na wilt zoeken op de site van de belastingdienst: kerk en diaconie vallen onder de 'groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland'. Het veld vestigingsplaats laat u leeg. Voor ANBI-gegevens van onze gemeente klik hier).

 

Formulieren

Vrijwilligers die hun onkosten voor de kerk niet declareren, kunnen het declarabele bedrag bij de fiscus aangeven als gift. Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk afgetrokken worden. Hiervoor is dit formulier bestemd.
Voor het declareren van kosten kunt u dit declaratieformulier gebruiken. Vooraf dient wel overleg plaats te vinden met de kerkrentmeesters om de uitgaven vergoed te krijgen.

 

Begroting 2018

In de kerkenraadsvergadering van 27 november 2017 zijn de begroting van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie voor 2018 vastgesteld. Deze hebben eerder ter inzage gelegen in de kerk en zijn in te zien op de website.

► Klik hier voor de begroting 2018 en hier voor de meerjarenbegroting van het college van kerkrentmeesters.

► Klik hier voor de begroting 2018 van het college van diakenen.

 

Begroting 2017

In de kerkenraadsvergadering van 19 december 2016 is de begroting van het college van kerkrentmeesters voor 2017 vastgesteld. Deze begroting heeft een tekort van € 15.400. Voor vragen over de begroting van de protestantse gemeente kunt u terecht bij wilco.kornmann@yahoo.com, tel. 06-51084802.

► Klik hier voor de begroting 2017 van het college van kerkrentmeesters.

 

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 laat een positief resultaat van € 22.575 zien door een toename van de vrijwillige bijdrage, meer inkomsten van de verhuur van de kerkgebouwen, lagere kosten voor onderhoud en energie van de gebouwen en minder kosten voor een jeugdwerker.

► Klik hier voor een verkorte versie van de jaarrekening 2016 van het college van kerkrentmeesters. Klik hier voor de volledige versie.

 

► Klik hier voor de jaarrekening 2015 van het college van diakenen.

 

Voor vragen over deze stukken: Wilco Kornmann (tel. 824709) of Jan de Haan (tel. 231797)

 • Contact

  Postadres PKN Heemskerk
  Vrijburglaan 2
  1962 VA Heemskerk
 • In en rondom de kerk

  Trouwen? Dopen? Een Uitvaart?
 • Schrijf je in voor de nieuwsbrief